Zpět

 

Obchodní podmínky prodeje pevných paliv.

 

 

     1. Příjem objednávek:

-         Osobně v sídle firmy Chazem spol. s r.o. Teleč čp.1 ,

v pracovní dny v době od 08.00 – 16.00 hod.

-         Osobně  s pracovníkem firmy.

-         Telefonicky na tel.353902232 nebo mob. 606454933.

-          

2. Dodávka paliv:

-         Vlastní odběr ze skladu.

-         Prodej přímo u zákazníka. 

 

3.    Cena a platby:

-         Cena paliv je dle platného ceníku, zahrnuje DPH a DPP (daň z pevných paliv).

-    Platba se provádí v hotovosti dle daňového dokladu, vždy u řidiče,

     který paliva doveze nebo u zaměstnance, který paliva vydá ze skladu.

-         Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží poté co uhradí celou kupní cenu.

-         Kupující po uhrazení kupní ceny a převzetí zboží zodpovídá za škody vzniklé nabytým zbožím.

-         Pro uznání reklamace musí být palivo skladováno v suchém prostředí a do výše 1 metr z důvodu

     samovznícení.

 

4.     Reklamace a reklamační řád:

-         Reklamace se řídí obchodním zákonem.

-         Kvalita paliv je garantovaná výrobcem dle katalogu, který stanovuje parametry paliv.

-         Záruka  na paliva trvá 6 měsíců.

-         Reklamaci kvality paliv vyřizuje majitel p. Chalupný na místě.

-         Reklamaci lze nahlásit osobně nebo telefonicky.

-         Na místě lze vyřešit vady paliva, které jsou zjevné, např. zrnitost, změna druhu, nadsítné, podsítné, mour a hmotnost.

-    Reklamaci nelze uplatnit na podsítné a mour v případě, že uhlí nebo brikety byly složena dopravníkem.

-         Skryté vady např. výhřevnost, obsah síry nebo popele atd. se řeší odebráním vzorku paliva u kterého se provede laboratorní rozbor.

-         Podle výsledků laboratorního rozboru a při uznání reklamace poskytujeme adekvátní slevu za nekvalitní palivo.

 

Zpět